M.P. Bruuns Gade set fra Banegaardspladsen op mod Sct. Pauls Kirke.
Jægergaardsvej (fra 1923 Jægergårdsgade) krydser her M.P. Bruunsgade

Ikke postsendt. H.A.E. 356

- - -

Sankt Pauls Kirke ligger for enden af M. P. Bruunsgade. Den er en af de få kirker, der ikke har tårnet vendt mod vest, men derimod mod nord. Det skyldes, at etatsraad M.P. Bruun, som skænkede grunden til kirken, stillede som betingelse, at den vendte ansigtet mod byen. Den er opført i perioden 1884-1887 i nyromansk stil, tegnet af kongelig bygningsinspektør W. Th. Walther. Kirken har to tårne, et højt midtskib med lidt lavere sideskibe samt apsis.

 - - -Ca. 1905. Sct. Paulsgade, set fra Marselisborg Allé op mod kirken (som dog ikke kan
ses på dette postkort). Sct. Pauls Gade fortsætter på den anden side af Sct. Pauls
Kirkeplads, således at den ligger både øst og vest for kirken.


Postsendt den 15.10.07 til Trustrup. W.K.F. 1421Forrige planchePlanche 3Næste planche