Aarhus-perler
Kortnummer 001-100


Postkortene på denne side er ikke til salg

(-men her kan du købe gode Aarhus-kort)   

                 

Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3

 Tunøgade
 Postsendt 1906
 
 C. St. Eneret 5673

 Mejlgade
 Postsendt 1909
 
 C. St. Eneret 56

 Badstuegade
 Marcus Bechs Gaard
 Postsendt 1906
 C. St. Eneret 5665

Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6

 Lille Torv
 Postsendt 1908
 
 Stenders Forlag. 12667

 Guldsmedgade
 Postsendt 1907  

 H.H.O. 1944

 Teaterrestauranten
 I dag Café Hack
 Postsendt 1907
 Sk. B. & Kf. 3684

Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9

 Vennelyst
 Postsendt 1908
 Bemærk sætningen øverst
 H.A. Ebbesen, Aarhus 837

 Store Torv. Hotel Royal
 Postsendt ca. 1910

 Verdenspostforeningen

 Bispetorvet med Teatret
 Postsendt 1927  

 Aarhus Kunsthandel. 12111

Kort nr. 10 Kort nr. 11 Kort nr. 12

 Hotel Kronborg
 Frederiksgade/Vester  Allé
 Postsendt 1909
 J.J.N. 3514

 Domkirken med fly
 Postsendt 1909

 V.M.K. Eneret. Intet nummer

 Carl Blochs Gade
 Hammelbanegaarden
 Postsendt 1912
 H.H.O. 4973

Kort nr. 13 Kort nr. 14 Kort nr. 15

 Domkirken, Anno 1612
 Ikke postsendt
 Serie ”fra gamle Dage”
 Stender. 13582

 Centralhotellet
 Banegaardsvej
 Postsendt 1913
 H.B. Aarhus. Intet numme

 Aaparti
 med udsigt til Slusebroen
 Postsendt 1907
 Stenders Forlag. 5671

Kort nr. 16 Kort nr. 17 Kort nr. 18

 Parti fra Søndre Mole
 Hjuldamper på vej ud
 Postsendt 1909

 Stenders Forlag. 5642

 Nørregade
 Postsendt ca. 1910
 

 Wm. Rohweder. Intet  nummer

 Gamle Sønderbakke
 med udsigt til Domkirken
 Ikke postsendt

 Verdenspostforeningen

Kort nr. 19 Kort nr. 20 Kort nr. 21

 Havnen
 Postsendt 1937

 Schade & Co. No. 4847

 Tangen. I dag Klostertorv
 Ikke postsendt

 Ingen forlag. Intet  nummer

 Sønder Allé/Ryesgade
 Ikke postsendt

 Aarhus Kunsthandels Forlag
 J.J.N. 121.250

Kort nr. 22 Kort nr. 23 Kort nr. 24

 Nordre Mole ved Mejlborg
 Ikke postsendt

 Ingen forlag. Intet  nummer

 Nørre Allé /Ny  Munkegade
 Postsendt 1910

 Papirhuset. 6866

 Christiansgade.  Frimurerlogen
 Postsendt 1909
 Stenders Forlag. 16980

Kort nr. 25 Kort nr. 26 Kort nr. 27

 Frederiksbjerg Torv  Alpehuset
 Postsendt 1908

 Aarhus Kunsthandel

 Hovedbanegaarden
 Den 2. Banegaard
 Postsendt 1913  

 Intet forlag. Intet  nummer

 Byen, set mod syd fra  Domkirketårnet
 Postsendt 1909  

 H.A. Ebbesen. 947

Kort nr. 28 Kort nr. 29 Kort nr. 30

 Sct. Clemens Bro
 Postsendt omkring 1908
 

W.K.F. 14

 Frederiksgade
 Otto Weis´ slagterforretning
 Postsendt 1910

 Ingen forlag. Intet  nummer

 Aagade
 Aarhus` ældste Toldbod
 Postsendt omkring 1915

 Hempelske Boghandel

Kort nr. 31 Kort nr. 32 Kort nr. 33

 Frederiks Allé/
 Banegaardsgade
 Postsendt 1909

 Hempelske Boghandel

 Frederiks Allé. Apostolsk Kirke
 Postsendt 1907 med  
 bureaustempel

 H.A. Ebbesen. Eneret No. 562

 Immervad, set fra Lille Torv
 Ikke postsendt
 

 Stenders Forlag. Aarhus 158

Kort nr. 34 Kort nr. 35 Kort nr. 36

 Aarhus Havn  Stemningsbillede
 Ikke 

 H.A. Ebbesen. Eneret 848

 Skanderborgvej
 Marselisborg Hospital
 Postsendt 1916

 Ernst Larsen. Eneret No. 75

 Trøjborgvej
 Postsendt 1906
 

 Wm. Rohweder  

Kort nr. 37 Kort nr. 38 Kort nr. 39

 Marselisborg
 Den gamle  Gaard
 Postsendt 1907

 C. St. Eneret 5849

 Ny Munkegade, set fra  Gammel Munkegade
 Postsendt 1910

 Verdenspostforeningen. 135

 Nørre Allé
 Teknisk Skole
 Postsendt 1905 

 Intet forlag. Intet nummer

Kort nr. 40 Kort nr. 41 Kort nr. 42

 Vester Allé. Tinghuset
 Fejlagtig beskrevet
 Ikke postsendt

 Londoner Bazar
 Søndergade  17

 Lille Torv
 Lykønskningskort til Ginnerup

 Intet Forlag. 607

 Kystvejen
 Lykønskningskort sendt i brev

 

 Ed. F. Ph. & Co. 4417

Kort nr. 43 Kort nr. 44 Kort nr. 45

 Banegårdsvej  Højskolehotellet
 Postsendt 1909

 Marie Sørensen, Ryesgade.
 J.J.N. 3400

 Ryesgade. Katolsk Kirke
 Ikke postsendt

 
 W.K.F. 21

 

 Nygade, byens absolut      frækkeste gade
 Ikke postsendt

 Stenders Forlag. Aarhus 233

 
Kort nr. 46 Kort nr. 47 Kort nr. 48

 Vennelyst Boulevard
 Postsendt 1905

 Stenders Forlag.  5041

 Uden for Vennelyst
 Høegh Guldbergs Gade
 Postsendt 1907
 

 C. St. Eneret. 57

 Ferdinandpladsen (Risskov)
 Ikke postsendt
 

 C. St. Eneret 546

Kort nr. 49 Kort nr. 50 Kort nr. 51

 Ryesgade
 Rosenkrantzgade ind til  højre
 Ikke postsendt
 No. 123 H.A.E. Eneret

 Ryesgade
 Rosenkrantzgade ind til  venstre
 Postsendt 1903
 Alfred Clausen, Aarhus

 Borgporten. Lille Torv
 Postsendt 1926
 

 M. Mogensen. Eneret 107

Kort nr. 52 Kort nr. 53 Kort nr. 54

 K.F.U.M.`s Dagligstue
 Ikke postsendt

 Ingen forlagsangivelse

 Kannikegade
 Privatbanken
 Postsendt 1913

 Papirhusets Forlag. Eneret

 Læssøes Gade  22
 Aarhus  Dampvaskeri 
 Postsendt 1915

 Ingen forlagsangivelse
Kort nr. 55 Kort nr. 56 Kort nr. 57


 Skolegyde med Domkirken
 og Bispegaarden
 Postsendt 1908

 Stenders Forlag.  13 571

 Vennelyst
 Fødselsanstalten
 Postsendt 1914
 

 Papirhusets Forlag

 Havneparti med
 "C.F. Tietgen"
 Ikke postsendt 

 Stender.  Aarhus 345
Kort nr. 58 Kort nr. 59 Kort nr. 60

 Nørregade 36
 Ikke postsendt

 Intet forlag. Intet nummer

 Høegh Guldbergs Gade
 Indgangen til Vennelyst
 Ikke postsendt

Verdenspostforeningen

 Sølystgade
 Postsendt 1909

 Verdenspostforeningen
Kort nr. 61 Kort nr. 62 Kort nr. 63

 Vesterbro Torv
 Postsendt 1933

 Jørgen Jensens Kunstforlag
 125 408

 Vester Allé med  Statsbibliotheket
 Postsendt ca. 1905

 603

 Hjarnøgade  ”Bethaniahjemmet”
 Postsendt 1950

 Ingen forlagsangivelse
Kort nr. 64 Kort nr. 65 Kort nr. 66

 Ryesgade
 Postsendt ca. 1910

 Ingen forlagsangivelse

 Mejlgade
 Postsendt 1904

 Verdenspostforeningen

 Niels Juelsgade ved krydset  Ivar  Huitfeldtsgade, Trøjborg
 Postsendt 1905

 Hae. No. 296

Kort nr. 67 Kort nr. 68 Kort nr. 69

 Ny Munkegade
 Postsendt 1923
 

 Verdenspostforeningen

 Aarhus Amtssygehus
 i Tage Hansens Gade
 Ikke postsendt

 Thranum Foto-Bureau. 83671

 

 Paradisgade  Haandværkerforeningen
 Postsendt 1909

 W.K.F. 23
Kort nr. 70 Kort nr. 71 Kort nr. 72

 Samsøgade
 Postsendt 1905

 Papirhusets Forlag, Aarhus

 Falstersgade
 Ikke postsendt

 Stenders Forlag. 5678

 Marstrandsgade
 Postsendt 1906

 Papirhusets Forlag, Aarhus
Kort nr. 73 Kort nr. 74 Kort nr. 75

 Rosenkrantzgade
 Ikke postsendt

 J.J.N. 2733

 Willemoesgade (Trøjborg)
 Postsendt 1912

 P.J. Eneret. No. 215

 Christiansgade
 Frimurerlogen
 Postsendt 1914 
 68/47

Kort nr. 76 Kort nr. 77 Kort nr. 78

 Ved Mindebroen
 Ikke postsendt

 Jørgen Jensens  kobbertryksserie
 J.J.N. 2733

 Dragonkasernen (Vester Allé)
 Ikke postsendt

 Aarhus Kunsthandels Forlag
 121.287

 Aarhus Havn 1846
 Ikke postsendt

 Victor Hansens Boghandel.  57343
Kort nr. 79 Kort nr. 80 Kort nr. 81

 Frederiks Allé
 Ikke postsendt

 C. St. Eneret 65

 Frederiks Allé. Frederiksbro
 Ikke postsendt

 Stender. Aarhus 236

 Havnen
 Postsendt 1909

 P.J. Eneret. No. 218
Kort nr. 82 Kort nr. 83 Kort nr. 84

 Parti fra Søndre Mole
 Med hjuldamper
 Postsendt 1909

 Stenders Forlag. 5642

 Parti fra Havnen
 Postsendt 1904 til London

 
 W.K.F.  1459

 Aarhus 1823
 Ikke postsendt

 Victor Hansens Boghandel
 89  047
Kort nr. 85 Kort nr. 86 Kort nr. 87

 Marselisborg Allé
 Postsendt

 Ingen forlagsangivelse
 Intet  nummer

 Dalgas Avenue
 Postsendt 1909

 Stender. 18092

 Parti ved Aaen
 Ikke postsendt

 Stenders Forlag. Aarhus 281
Kort nr. 88 Kort nr. 89 Kort nr. 90

 Knudrisgade
 Postsendt 1910

 Ingen forlagsangivelse
 Intet  nummer

 Aagade
 Postsendt 1911

 Stender. 18076

 Varna. Dampskibsbroen
 Postsendt

 H.H.O. 4970
Kort nr. 91 Kort nr. 92 Kort nr. 93

 Friheden. Pavillonen
 Postsendt 1907

 H.H.O. 4906

 Friheden
 Ikke postsendt

 H.B. Jensen. Intet nummer

 Nørre Allé
 Frk. Schmidts Skole
 Postsendt 1907
 H.H.O. 1937

Kort nr. 94 Kort nr. 95 Kort nr. 96

 Byen set fra Nord
 Fra Det gamle Aarhus
 Ikke postsendt

 Stender. 13566

 

 Aarhus Theater
 Postsendt 1916

 
 H.B. Aarhus. Intet nummer

 Provstegaarden 1828
 Ikke postsendt
 Victor Hansens Boghandel

 Eneret 57342
Kort nr. 97 Kort nr. 98 Kort nr. 99

 Søren Sørensens  Skotøjsforretning 
 Nørregade 3
 Ikke postsendt
 Intet forlag. Intet nummer

 Store Torv på en torvedag
 Postsendt 1919

 
 H.A. Ebbesen. No. 38

 Absalonsgade 25
 Ikke postsendt

 
Intet forlag. Intet nummer
Kort nr. 100   Omslaget
   Postsendt 1897

   C. St. Stender

  Indholdet med motiver fra
  Aarhus Havn og Store Torv

Postkortene på denne side er ikke til salg

Tilbage til siden med alle Aarhusperlerne

Tilbage til Startsiden
      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt