Aarhus-perler
Kortnummer 401-500


Postkortene på denne side er ikke til salg

(-men her kan du købe gode Aarhus-kort)

Kort nr. 401 Kort nr. 402 Kort nr. 403

 Udmunding af Aaen i Aarhus 
 Tekst bagpå:  "Gudenaaens  Munding ved  
Aarhus"
 
Ikke postsendt
 Trinks & Co. Leipzig

 Spanien
 Ikke postsendt

 F. Rybner Petersen. Nr. 93

 Strandvejen mod Varna
 Ikke postsendt 

 F. Rybner Petersen. Nr. 93

Kort nr. 404 Kort nr. 405 Kort nr. 406

 Parti af Havnen
 Ikke postsendt
 

 Peter Alstrup, Kbhvn. 2360

 Dalgas Avenue 46
 Jysk Læreanstalt
 Postsendt 1934 

 Intet forlag. Intet nummer

 Moesgaard Strand
 Kristuskilden
 Ikke postsendt

 H.B. 1068 

Kort nr. 407 Kort nr. 408 Kort nr. 409

 Aarhus
 Efter Maleri af  F.C. Kierschou
 Ikke postsendt 

 W & M. Eneret

 Cykelstien ved Riis Skov
 Postsendt 1935

 Foto: Carl Andersen
 St. Billesgaard 6, Aarhus

 Udsigt over Aarhus
 Taget fra Raadhustaarnet
  Ikke postsendt

  Stender. Aarhus 657 

Kort nr. 410 Kort nr. 411 Kort nr. 412

 Domkirkepladsen. Raadhuset
 I dag Besættelsesmuseum og Museet "Køn"
 Ikke postsendt
 Intet Forlag. Intet nummer

 Strandvejen. Udsigt fra Varna  ind mod Aarhus
 Postsendt 1905

 C. St. Eneret. 66

 Thors Mølle
 Postsendt 1911

 H.A. Ebbesen. No. 143

Kort nr. 413 Kort nr. 414 Kort nr. 415

 Aaen ved Moesgaard. Udløb
 Ikke postsendt  

 H.A. Ebbesen. No. 133

 Reginakrydset ved aften
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 708

 Reginakrydset
 Postsendt 1961

 Stender. Aarhus 1014

Kort nr. 416 Kort nr. 417 Kort nr. 418

 Marselisborg Hospital
 Postsendt 1932

 J.J.N. 121465

 Bispetorvet set fra  Kannikegade
 Ikke postsendt
 Hestbek. Eneret 21

 Aaparti ved Svingsbroen
 Ikke postsendt  

 H.A.E. No. 122

Kort nr. 419 Kort nr. 420 Kort nr. 421

 Sølystgade 6
 Postsendt 1913

 Intet forlag. Intet nummer

 Christiansgade 26
 K.F.U.K.
 Postsendt 1909
 Fot. Joseph Allin 

 Sølystgade 50
 Postsendt 1910 

 J.J.N. 3468

Kort nr. 422 Kort nr. 423 Kort nr. 424

 Ved Bruuns Bro
 Ikke postsendt 1909

 Stender. 4053

 Engen i Friheden
 Ikke postsendt 

 WKF. 467

 Aaen. Anløbsbroen 
 Ikke postsendt 

 Monsrud Foto

Kort nr. 425 Kort nr. 426 Kort nr. 427
 Klintegaarden
 Postsendt 1940

 E. Hestbek. Eneret 42

 Museumsgade.  Huset
 Ikke postsendt

 J.J.N. 125411
 Havnen set fra Risskovsiden
 Ikke postsendt

 Ingen Forlagsangivelse. V 12
Kort nr. 428 Kort nr. 429 Kort nr. 430

 Aagade
 Aarhus ældste Toldbod
 Postsendt 1913
 H.A. Ebbesen. 1033

 Vester Allé
 Statsbiblioteket
 Ikke postsendt
 H.H.O. 4920

 Frue Kirke ved Vintertid
 Postsendt 1910

 H.A. Ebbesen. 1037

Kort nr. 431 Kort nr. 432 Kort nr. 433

 Lars Kruses Gade
 Sct. Josephs Hospital
 Ikke postsendt
 H.A. Ebbesen. 844

 Aarhus Theater
 Ikke postsendt

 H.A. Ebbesen. No. 37 

 Fra Skansen
 Postsendt 1911

 J.J.N. 3308

Kort nr. 434 Kort nr. 435 Kort nr. 436 Sct. Clemens Bro
 Postsendt 1908
 

 H.H.O. 4542

 Toldbodens Portal
 Den nye på Havnen
 Postsendt 1911 

 J.J.N. 2516
 

 Domkirken, set fra  Teatergaden
 Ikke postsendt 

 Foto: Thomas og Poul  Pedersen

Kort nr. 437 Kort nr. 438 Kort nr. 439 Aaparti
 Ikke potsendt

 Ernst Larsen. Nr. 93

 Banegaardsgade
 Dalgas Monumentet
 Postsendt 1906
 
W.K.F.

 Aaparti
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 195

Kort nr. 440 Kort nr. 441 Kort nr. 442

 Skolegyde
 Katedralskolen
 Ikke postsendt 

 Intet forlag. Intet nummer


 Havnen
 Ved Svingbroen
 Postsendt 1913

 H.H.O. 1538

 Fra Bispetorvet
 Ikke postsendt 

 Stenders Forlag. Aarhus 544

Kort nr. 443 Kort nr. 444 Kort nr. 445
 
 Kystvejen
 Postsendt 1911

 Fotografisk Forlag, København

 Vester Allé
 Tinghuset
 Ikke postsendt
 Stender. 12474 

 Universitetsparken
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 523

 
Kort nr. 446 Kort nr. 447 Kort nr. 448

 Sydhavnen
 Ikke postsendt 

 J.J.N. 124520

 Aaparti
 Postsendt 1905

 C. St. Eneret. 5037

 Frue Kirke
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 835 K

Kort nr. 449 Kort nr. 450 Kort nr. 451
 Parti ved Møllegaarden
 Ikke postsendt
 
 F.R.P.B. Aarhus. Eneret
 Vennelyst
 Pavillonen
 Postsendt 1906
 Sk. B. & Kf. Eneret. No. 1619
 Vennelystparken
 Postsendt

 Telegrafforlaget Danmark
 Nr. 15946
Kort nr. 452 Kort nr. 453 Kort nr. 454

 Fra "Skansen"
 Postsendt  fra LU 1909
 
 J.J.N. 3307

 Hovedbanegaarden (Den 2.)
 Postsendt 1911 
 
 Fotografisk Forlag,  København

 Skansepalæ og Skansen
 Ikke postsendt 

 Papirhusets Forlag. 6805
Kort nr. 455 Kort nr. 456 Kort nr. 457

 Kannikegade
 Posthuset
 Postsendt
 
C. St. Eneret. 2520

 Teatergaden
 Torvedag
 Ikke postsendt 
 Stender. Aarhus 1074 K

 Sct. Clemens Bro
 Ikke postsendt 

 Intet forlag. Intet nummer
Kort nr. 458 Kort nr. 459 Kort nr. 460

 Parti fra Friheden
 Postsendt 1917

 Stender. 38647

 Mejlborg
 Østbanehotellet
 Postsendt 1906 

 Verdenspostforeningen

 Ingerslevs Boulevard
 med Amtssygehuset
 Ikke postsendt 

 Stender, Aarhus 40
Kort nr. 461 Kort nr. 462 Kort nr. 463

 Domkirkepladsen
 Hotel Royal
 Ikke postsendt
 J.L. Werba, Berlin S 14

 Teatret
 Postsendt 1948

 A/S Hedings Kunstforlag

 Sct. Pauls Kirke
 Postsendt 1958

 Stender.  Aarhus 829 K
Kort nr. 464 Kort nr. 465 Kort nr. 466

 Guldsmedgade 3
 Brevkortforlag Wilh. Rohweder
 Postsendt i brev. Beskrevet

 Verdenspostforeningen

 Tietgensplads
 med Hans Broges Statue
 Postsendt 1910

 Ernst Larsen. No. 19?

 Grønnegade
 Ikke postsendt  

 Stender. Aarhus 170

Kort nr. 467 Kort nr. 468 Kort nr. 469

 Ole Rømersgade 4
 Ved Lundings Torv
 Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer

 Søndergade 44
 Ved Østergade
 Postsendt 1907 

 Intet Forlag. Intet nummer

 Sct. Clemens Bro 17
 Nordisk Brand
 Ikke postsendt

 Phønix Trykkeriet


Kort nr. 470 Kort nr. 471 Kort nr. 472

 Havnen
 Panorama fra Syd
 Ikke postsendt

 J.J.N. 125744

 Aaparti
 Ved Blegdammen
 Postsendt 1922

 Stender. Aarhus 138

 Katedralskolen
 Postsendt 1951

 
 Stender. Aarhus 682
Kort nr. 473 Kort nr. 474 Kort nr. 475

 Aaboulevarden
 I krydset ved Grønnegade
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 1064 K

 Strandvejen
 Mod Filtenborg Plads
 Postsendt 1907

 W.K.F. 437

 

 Volden. Parti ved...
 Ikke postsendt 
 

 Stender. 149 719 696-1982
Kort nr. 476 Kort nr. 477 Kort nr. 478

 Bispetorvet
 Før 1955
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 557

 Katedralskolen
 
Postsendt 

 Wm. Rohweder

 Vester Allé.  Tinghuset
 Ikke postsendt 

 Stenders Forlag. Aarhus  5158

Kort nr. 479 Kort nr. 480 Kort nr. 481

 Domkirken
 Hilsen fra Aarhus
 Ikke postsendt

 C. St. 373

 Banegaardsvej
 Dalgas Statuen
 Postsendt pr. skib 1907 

 Stender. 5651

 Raadhuspladsen
 Handelsbankens Hus
 Ikke p
ostsendt 
    
 Stender. Aarhus 651

 
Kort nr. 482 Kort nr. 483 Kort nr. 484

 Skanseanlæget
 Ikke postsendt 

 W.K.F. 441

 Bogensegade
 Sct. Josephs Hospital
 Postsendt i brev

 J.J.N. 8399

 Ud for Marselisborg
 Sejlskib på Bugten
 Postsendt 1921

 J.J.N. 11393
Kort nr. 485 Kort nr. 486 Kort nr. 487

 Øsstbanetorvet
 Postsendt 1912

 H.H.O. 4909

 Ingerslevs Boulevard
 Kommunehospitalet (Amts-)   
 Ikke postsendt 
 Stender 43550

 Bispetorvet
 Teatret
 Postsendt 1910
 Fotografisk Forlag, Kbhvn  

Kort nr. 488 Kort nr. 489 Kort nr. 490

 Parti fra Sydhavnen
 Postsendt 1948

 Telegramforlaget. 6992

 

  Skovbrynet ved Varna
  Postsendt 1929

  J.J.N.  121354

 Sct. Clemens Bro
 Ikke postsendt

 J.C. Jensen, Aarhus
Kort nr. 491 Kort nr. 492 Kort nr. 493

 Sydhavnen,  Havnebillede
 Postsendt 1916
 

 Warburgs Kunstforlag. 433 ?

 Høegh Guldbergsgade
 Postsendt 1910
 

 J.J.N. 2453

 Oddervej
 Frederikshøj Kro
 
Ikke postsendt

 Warburgs Kunstforlag
Kort nr. 494 Kort nr. 495 Kort nr. 496

 Parti fra Søndre Mole
 Postsendt 1916

 Stender. 18080

 Holmevej
 Louisenhøj
 Postsendt 1905

 C. St. Eneret. 5037

 Søndergade omkring nr. 17
 P
ostsendt 1921

 J.C. Jensen, Aarhus

 
Kort nr. 497 Kort nr. 498 Kort nr. 499

 Trøjborgvej 2 C el. D
 Aarhus Piskefabrik
 Ikke postsendt

 Intet forlag. Intet nummer

 Rutebilstationen
 Ikke postsendt 1915


 Stender. Aarhus 334

 Museumsgade
 Ikke postsendt

 Stender. Aarhus 144
Kort nr. 500
 Klostergade
 Postsendt 1908

 C. St. Eneret. 5686

Postkortene på denne side er ikke til salg

Tilbage til siden med alle Aarhusperlerne

Tilbage til Startsiden

      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt