Aarhus-perler
Kortnummer 501-600


Postkortene på denne side er ikke til salg

(-men her kan du købe gode Aarhus-kort)


Kort nr. 501 Kort nr. 502 Kort nr. 503

 Nygade
 Postsendt 1910

 J.J.N. 4212

 Vej til Nordmolen
 Postsendt 1906

 Sk. B. & Kf. No. 769

 Aagade
 Postsendt 1913 

 H.B. Aarhus

Kort nr. 504 Kort nr. 505 Kort nr. 506

 Aagade
 Postsendt 1908

 Intet forlag. Intet nummer

  Udsigt fra Mindebroen
  Postsendt 1907 

  C. St. Eneret. 4052


 Kirkegaardsvej
 De gamles Hjem
 Postsendt 1906

 C. St. Eneret. 2314

Kort nr. 507 Kort nr. 508 Kort nr. 509

 Fiskehandlerne fra Aarhus
 Møde på Constancia, Stavtrup
 Postsendt 1908 

 W & M. Eneret

 Aarhus-billleder - panorama
 13 prospekter med Havnen i  midten 

 Postsendt 1932
 J.J.N. 124429

 Skovvejen
 Postsendt 1906

 C. St. Eneret. 2085

Kort nr. 510 Kort nr. 511 Kort nr. 512

  Luftfoto af Aarhus Havn
  Ikke postsendt 

  Stender. 149 719 192

 Sydhavnen
 Ikke postsendt

 J.J.N. 112 129

 Udstillingshotellet "Skandsen"
 Ikke postsendt

 W.M.K. 2

Kort nr. 513 Kort nr. 514 Kort nr. 515

 Haveselskabets Have
 Postsendt 1909

 J.J.N. 2416

 Banner skænket af  Spejderkorpsene  i Aarhus  den. 2. juli 1941 

 Aarhus Stiftsbogtrykkerie

 Bropalæet ved Sct. Clemens  Bro
 Postsendt 1908

 H.A. Ebbesen. 864

Kort nr. 516 Kort nr. 517 Kort nr. 518

 Friheden i Marselisborg Skov
 Ikke postsendt

 H.H.O. 637

  Lille Torv
  Ikke postsendt

  W.K.F. 811

 Aaboulevarden
 Kreditforeningen
 Postsendt 1945  
 Stender. Aarhus 239

Kort nr. 519 Kort nr. 520 Kort nr. 521
 3 Aarhus-prospekter
 Postsendt til Hadsten

 F. Petersen, foto, Molsgade

 Havnegade
 Postsendt 1905

 H. Hansens Lystrykanstalt.  1233

 Sct. Pauls Plads/
 M.P.  Bruunsgade
 Ikke postsendt
 C. St. Eneret 1634
Kort nr. 522 Kort nr. 523 Kort nr. 524

 9 Aarhus-motiver
 Ikke postsendt

 Chr. Olsen, Aarhus 760

 Parti fra Vennelystparken
 Postsendt 1927 

 J. Chr. Pedersen. Nr. 25

 Fra Vennelyst ca. 1922 
 Ikke postsendt 

 F. Rybner Petersen. Nr. 45

Kort nr. 525 Kort nr. 526 Kort nr. 527
 Udsigt over Aarhus mod syd
 
Ikke postsendt

 F. Rybner Petersen. Nr. 105
 

  Strandvejen mod byen
  Ikke postsendt

  Intet Forlag. Intet Nummer 
 
  Chevrolet 2-dørs Sedan
  
Hos Bülow & Co.
  Trøjborgvej 8 
  General Motors
Kort nr. 528 Kort nr. 529 Kort nr. 530

  Bruuns Bro
  Postsendt 1908

  H.A. Ebbesen. 358

 Banegaardsplads  Demokratens Bygning
 Postsendt 1939
 
E. Hestbek. 18. T 89

 Kystvejen
 Postsendt 1909

 H.B. Aarhus

Kort nr. 531 Kort nr. 532 Kort nr. 533

 Runestenen Frue Kirke  (kopi)
 Står på Moesgaard Museum
 Postsendt 1906 
 W.K.F. 3217

 Falstersgade
 Postsendt 1911

 J.J.N. 1212.  P.A. Berke

 Guldsmedgade
 Postsendt 

 Rohweder, Guldsmedgade 3  No. 7

Kort nr. 534 Kort nr. 535 Kort nr. 536

 Banegaaarden ( den 2.)
 set fra Bruuns Bro.  
 Postsendt 1909  

 Fotografisk Forlag - 
 København

 Under Clemens Bro
 Postsendt 1918 

.J.N. 9723
 

 Ryesgade set mod  Banegaarden
 Postsendt 1906 

 W. Rohweder
 Guldsmedgade 3. 20

Kort nr. 537 Kort nr. 538 Kort nr. 539

 Sydhavnen
 Ikke potsendt
 

 Jysk Kortevare Import. 4527

 Baneterrainet set under  Bruuns Bro
 Postsendt 1907 

 Sk. B. & Kf. 1622.

 Marienlund (Endestation)
 Ikke postsendt. Ingen  adresselinier

 Intet Folag. Intet Nummer

Kort nr. 540 Kort nr. 541 Kort nr. 542

 Hans Broges Gade
 Postsendt 1908

 H.H.O. 4921


 Pavillonen i Vennelyst
 Postsendt 1910

 Otto Jörgensen, Aarhus

 Aagade, set fra Immervad
 Postsendt 1908

 P.J. Eneret.  No. 20

Kort nr. 543 Kort nr. 544 Kort nr. 545
 
 "Friheden"
 Ikke postsendt

 H.B. Aarhus

  Rutebilstationen
  Postsendt 1938   

  J.J.N. 124 919
 

  Museumsbroen 
  Ved  Thorvaldsensgade
  Postsendt 1908
  P.J. Eneret. No. 27

 
Kort nr. 546 Kort nr. 547 Kort nr. 548

 Havneindløbet
 Postsendt  1908

 H.H.O. 4463

 Finlandsgade
 Gartnernes Auktionshal
 Ikke postsendt
 A/S Storm & Trier. 10089

 Rytterparken, Aarhus N
 Ikke postsendt 

 Rytterparkens Kiosk. 92125

Kort nr. 549 Kort nr. 550 Kort nr. 551
 Provstegaarden 1828
 Ikke postsendt

 Stender. 13589
 
 Bispetorvet med Teatret 
 Postsendt 1917  

 Papirhusets Forlag

  Morten Børups Gade
  Postsendt 1908

 
 J.J.N. Nr. 1547
Kort nr. 552 Kort nr. 553 Kort nr. 554

 Margrete-Stenen i Riis Skov
 Postsendt 1917
 

 J.J.N. 7595

 Frederiksgade 79
 Aarhus ny Missionshotel
 
Postsendt 1917 

 Dansk Reklameforlag

 Peter Sabro i Park Allé
 Østbanetorvet (i dag)
 Postsendt 1927 

 N. Clemmensens Kunstforlag
Kort nr. 555 Kort nr. 556 Kort nr. 557

 Frederiks Allé. Broen
 Ikke postsendt
 

Intet forlag. Intet nummer 

 Frue Kirkerist
 
Ikke postsendt
 

Intet forlag. Intet nummer 

 Frederiksgade
 v/J.Mørchs Gade i  dag
 Ikke postsendt 

 Intet forlag. Intet nummer
Kort nr. 558 Kort nr. 559 Kort nr. 560

 Parti fra Aarhus
 Set fra Domkirkens tårn 
 Ikke postsendt

 J.C. Jensen, Aarhus. HSUS

 Toldboden på Havnen
 "Glædelig Jul!"
 Postsendt 1914 

 O.J. 58. Edv. Monsrud

 Parti fra Stadion.
 Foran Hovedindgangen
 Postsendt 1922 

 Stender. Aarhus 153
Kort nr. 561 Kort nr. 562 Kort nr. 563

 Sct. Clemens Bro
 Postsendt 1904

 W.K.F. 458

 Fiskerhuset v/Brabrandstien
 Postsendt 1923

 Stender. Aarhus 28

 Graven nr. 5
 
Ikke postsendt 

 Intet forlag. Intet nummer

Kort nr. 564 Kort nr. 565 Kort nr. 566

 Holbergsgade
 Ikke postsendt 

 Intet forlag. Intet nummer

 Vestergade, set fra Vester  Allé
 
Ikke postsendt
 
Intet forlag. Intet nummer

 Studsgade v/Snævringen
 Ikke postsendt 

 Intet forlag. Intet nummer

Kort nr. 567 Kort nr. 568 Kort nr. 569
 

 Nørreport. Mejlgade/Tværgade
 I 1890`erne
 Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer

 Mejlborg
 efter branden 1899
 
Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer

 Mejlgades Port
 
Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer


Kort nr. 570 Kort nr. 571 Kort nr. 572

 Vestergade/Vesterport
 
Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer

 Mejlgade/Graven
 
Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer

 Mejlgade/Rosensgade
 
Ikke postsendt

 Intet Forlag. Intet nummer

Kort nr. 573 Kort nr. 574 Kort nr. 575

 Kystvejen 
 Postsendt 1902

 W.K.F. 205

 Parti fra "Skolebakken"
 Postsendt 1919

 Stender. 40216

 

 Sct. Clemens Bro
 Postsendt 1903

 C.M.B. No. 691
Kort nr. 576 Kort nr. 577 Kort nr. 578

 Odensegade 26
 Ikke postsendt 

 Intet Forlag. Intet nummer

 Borgporten og Domkirken
 Ikke postsendt 

 Intet Forlag. Intet nummer

 Borgporten
 Postsendt 1917
 
 J.J.N. 9885

Kort nr. 579 Kort nr. 580 Kort nr. 581

 Møllevangsskolen
 Postsendt 1966

 Sylvest Jensen. Hillerød

 Lille Torv og Borgporten
 Postsendt 1920 

Stender. Aarhus 109

 "Friheden"
 Postsendt

 M.Mogensen. Nr. 81. 
 M 212 20
 

 
Kort nr. 582 Kort nr. 583 Kort nr. 584

 Sct. Clemens Bro
 Postsendt 1906

 HAE 39 

 Strandvejen
 Postsendt 1926 

 C. St. Eneret. 1416

 Aarhus Stadion
 Postsendt 1926

 R.F. No. 15

 
Kort nr. 585 Kort nr. 586 Kort nr. 587

 Kirkegaardsvej
 De gamles Hjem
 Postsendt 1906 

 H.H.O. 2990

 Strandvejen ved "Skansen"
 Ikke postsendt 
 

 F.R.P.B. Aarhus

 Aarhus Stadion
 Ikke postsendt 1910
 

 Stender. Aarhus 791 K

Kort nr. 588 Kort nr. 589 Kort nr. 590

 Parti fra "Friheden"
 Postsendt 1921

 Papirhusets Forlag. 38632

 

  Vor Frue Kloster
  Ikke postsendt 

  F. Rybner Petersen. 84

 Badstuegade
 Måske postsendt
 Ingen adresselinier

 Sk. B. & Kf.. No. 4
Kort nr. 591 Kort nr. 592 Kort nr. 593

 Bispetoften
 Ikke postsendt 

 P. Hansen. Vamdrup

  Skolegade
  
Ikke postsendt

  F. Rybner Petersen. 92

 Randersvej 
 Ortopædisk Hospital
 
Ikke postsendt 

 Stender. Nr. 765
Kort nr. 594 Kort nr. 595 Kort nr. 596
 Vester Alle. Gamle Slusebro
 Ikke postsendt
 Ingen adresselinier

 Sk. B. & Kf. No. 9
 Nørrebrogade ved Nørreport
 Postsendt 1906

  
 C. St. Eneret. 5628
 Guldsmedgade
 P
ostsendt 1913

 P.J. Eneret. No. 213

Kort nr. 597 Kort nr. 598 Kort nr. 599 Frederiksgade  Missionshotellet
 Postsendt 1904

 O. Petersen. København
 No. 51

 Johanneskirken
 Postsendt ca. 1908

 
 H.H.O. 4895

 Dronning Margrethes Vej og  Trøjborgvej
 Postsendt 1917

 Intet Forlag. Intet nummer
 
Kort nr. 600
 Borgporten
 Ikke postsendt

 Stender. 5639

Postkortene på denne side er ikke til salg

Tilbage til siden med alle Aarhusperlerne

Tilbage til Startsiden

      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt