Aarhus-perler
Kortnummer 701-800


Postkortene på denne side er ikke til salg

(-men her kan du købe gode Aarhus-kort)


Kort nr. 701 Kort nr. 702 Kort nr. 703

 Marselisborg Hospital
 Ikke postsendt

 Stender. 38637

 Parti fra "Friheden"
 Ikke postsent

 N. Jensen Jørgensen
 Aarhus 38632

 Skanderborgvej
 Magdalene Mølle
 Postsendt 1914

 O.J. Aarhus. 48 - Monsrud

Kort nr. 704 Kort nr. 705 Kort nr. 706

 Samsøgade
 Postsendt ca. 1908

 J.J.N. 1910

 Brammersgade
 Eben-Ezer Kirken
 Ikke postsendt
 Stender. 7251

  Peter Sabro
  I dag Østbanetorvet
  Postsendt  1927
 
N. Clemmensens Kunstforlag

Kort nr. 707 Kort nr. 708 Kort nr. 709

 Frederiksallé 111
 Ikke postsendt 

 
 Ingen Forlagsangivelse

 Panorama set fra Syd
 Strandvejen
 Postsendt 1911 

  J.J.N. 4208

 Marselisborg Slot  Hovedindgangen
 
Postsendt 1909 
 Marius Hansens Varehus.  2069

Kort nr. 710 Kort nr. 711 Kort nr. 712

  Bispetorvet
  Ikke postsendt 

  J.J.N. 2442

 Mejlborg
 Postsendt 1908

 C. St. Eneret. 5038

 Jægergaardsvej
 Postsendt 1916

 Stender. 18087

Kort nr. 713 Kort nr. 714 Kort nr. 715

 Aagade. Toldkammeret
 Ikke postsendt

 J. Chr. Pedersen. Nr. 1

  Lille Torv. Sprøjteprøve
  Ikke postsendt

  Stender. Aarhus 13579

 Provsteboligen
 Ikke postsendt 

  Stender. 13588

Kort nr. 716 Kort nr. 717 Kort nr. 718

 Badstuegade
 Ikke postsendt

 Stender. 5665

 Aarhus, set fra Nord. 1826
 Ikke postsendt  

 fra gamle dage. No. 13566

 Vesterbros Torv
 Postsendt  1936

 J.J.N. 125 409

Kort nr. 719 Kort nr. 720 Kort nr. 721
 Banegaardsgade 49
 Missionshotellet Ansgar
 Postsendt 1914

 Otto Jørgensen. 21181

 Dynkarken
 Ikke postsendt

 F. Rybner Petersen. Nr. 91

  Hotel Royal
  Hilsen fra Aarhus
  Postsendt 1908

  Alex Vincents. 4001

Kort nr. 722 Kort nr. 723 Kort nr. 724

 Aagade
 Ikke postsendt

 J.J.N. 8837

 Skolegade 19
 Ikke postsendt

 J.J.N. 5226

 Kunstmuseet. Vennelyst
 Ikke postsendt  

 Stender. 49 719/128

Kort nr. 725 Kort nr. 726 Kort nr. 727
 Fynsgade/Ny Munkegade
 Postsendt 1908 

 Ingen Forlagsangivelse

 Gaden Grønland/Badevej
 Ikke postsendt 

 D.R.P. 176323

  Vester Allé. Dragonkasernen
 
P
ostsendt  1907

  Stender. 9170

Kort nr. 728 Kort nr. 729 Kort nr. 730

  Strandvejen ved Vintertid
  Postsendt 1910

  H.A. Ebbesen. Nr. 333

  Marstrandsgade
  Postsendt 1909

  Købmand P. Friis, Aarhus

 Aarhus 1. Børnehjælpsdag
 Postsendt ca. 1907

 J.J.N. 1025

Kort nr. 731 Kort nr. 732 Kort nr. 733


 
 Havneparti
 Ikke postsendt

 Stender. Aarhus 667

  Aaen ved Museet
  Postsendt 1921

  Stender. Nr. 37

 Aaen ved Museet
 Ikke postsendt

 J.J.N. 121 153

Kort nr. 734 Kort nr. 735 Kort nr. 736

  Trøjborgvej 28
  Postsendt 1910

  Ingen Forlagsangivelse

 Aagade ved Clemensbro
 Ikke postsendt

 Kosmos. 12083

 Bülowsgade 20
 Postsendt 1911

 Ingen Forlagsangivelse

Kort nr. 737 Kort nr. 738 Kort nr. 739

  Graven 16
  Postsendt ca. 1916

  Ingen Forlagsangivelse

  Jægergaardsvej
 
Postsent 1908

  No. 156. H.A.E. Eneret

 Fra Mindebroen
 Postsendt 1908

Sk.B. & Kf. 3677

Kort nr. 740 Kort nr. 741 Kort nr. 742

 Slusebroen
 Ikke postsendt

 C, St. Eneret. 636


 Hovedbanegaarden (Den 2.)
 Postsendt
 W.K.F. 420
 Postsendt ca. 1910
 W & M. No. 952

  Nørreallé
  Ikke postsendt

  Stender. 9171

Kort nr. 743 Kort nr. 744 Kort nr. 745
 
  Dalgas Avenue m/skoleklasse
  Postsendt 1917

  Stender. 43553

 Sølystgade mod Vennelyst
 Postsendt 1909   

 Stender. 5663
 

  Parti ved Slusebroen
  Postsendt 1907

  H.A. Ebbesen. No. 547

 
Kort nr. 746 Kort nr. 747 Kort nr. 748

 Sct. Johannes Kirke
 Postsendt ca, 1908

 Peter Alstrup. 2395

  Aaen ved Clemensbro
  Postsendt 1911

  Stender. 18073

 Aaen (ved Aagade)
 Postsendt  1917

 Ernst Larsen. No. 69

Kort nr. 749 Kort nr. 750 Kort nr. 751
  Lille Torv (Det gamle Aarhus).
  Ikke postsendt


  Stender. 13 587
 
 Universitetet (Luftfoto)
 
Ikke postsendt


  Stender. Aarhus 1055 K
 Ryesgade mod    Banegaarden
 Måske postsendt  

 Rohweder. No. 20

Kort nr. 752 Kort nr. 753 Kort nr. 754

 Norgesparken
 Postsendt 1965

 Norgesparkens Kiosk, 13899

 Langelandsgade/Teglværksgade
 P
ostsendt 1932

 J.J.N. 125 410

 Skolegade
(Det gamle Aarhus)
 Ikke postsendt 

 F. Rybner Petersen. Nr. 92


Kort nr. 755 Kort nr. 756 Kort nr. 757

  Dalgasmonumentet
  Ikke postsendt 

  Guldsmedgades Varehus
 

 Dalgas StatueRytterparken
 
Postsendt 1905

 H.H.O. 1615

  Norsgade 26
. Vaskeri og Klinkeri
 
Ikke postsendt
 
Ingen Forlagsangivelse

Kort nr. 758 Kort nr. 759 Kort nr. 760

  Skandsepalæet
 
Ikke postsendt

  J.B. Aarhus

 Møllevangsskolen
 Ikke postsendt 

 Stender. Aarhus 715

 Parti af Aarhus Havn
 Postsendt 1908

 H.A. Ebbesen. No. 848
Kort nr. 761 Kort nr. 762 Kort nr. 763

 Parti fra Havnen
 Ikke postsendt

 W.K.F. 1459

  Fra Aarhus Sydhavn
  Ikke postsendt

  J.J.N. 112 128

 Mindehovedet
 Postsendt 1917

 P. Hansen, Vamdrup

Kort nr. 764 Kort nr. 765 Kort nr. 766

 Parti fra Strandparken
 Postsendt 1948.

 Stender. Aarhus 509

  Marselisborg Hospital
  Ikke postsendt, men beskrevet

  M. Mogensen, Aarhus. Nr. 85

 Søndergade
 Ikke postsendt

 H.H.O. 3942

Kort nr. 767 Kort nr. 768 Kort nr. 769

 Aaen ved Ceres ved Vintertid
 Postsendt 1906.

 H.A.E. 337

  Store Torv. Hotel Royal
  Ikke postsendt

  Stender. Aarhus 443

 Dalgas Avenue/Assensgade
 Ikke postsendt

 H.H.O. 3942

Kort nr. 770 Kort nr. 771 Kort nr. 772

 Østergade
 Postsendt 1910

 Stender. 5680

  Donbækhuset (Mindeparken)
  Ikke postsendt

  Telegramforlaget Danmark
   Nr.  15944

 Guldsmedgade
 Postsendt  1905

 C.M.B. N. 74

Kort nr. 773 Kort nr. 774 Kort nr. 775

 Reklamekort fra Aarhus  Kunsthandel
 Ikke postsendt, men beskrevet

 Aarhus Kunsthandel

  Aarhus Kunsthandel (Interiør)
  Ikke postsendt

  Reklamekort fra Jørgen Jensen

 Reklamekort
 Ikke postsendt

Reklamekort fra Aarhus Kunsthandel

Kort nr. 776 Kort nr. 777 Kort nr. 778

 Solopgang (Aarhus?)
 Postsendt  1908

 J.J.N. 917

  Aarhus Amtssygehus
  Ikke postsendt

  Thranum Foto-Bureau. 83671

 Strandvejen (Filtenborgs Pl.)
 Ikke postsendt

 W.K.F. 559

Kort nr. 779 Kort nr. 780 Kort nr. 781

 Parti fra Mindebroen
 Ikke postsendt

 Stender. Aarhus343

  Harald Jensens Plads
  Ikke postsendt

  H.B. Nr. 1120


 Raadhuset (Domkirkepladsen) med  Aarhus Byvåben
 Postsendt 1905
 Stender

Kort nr. 782 Kort nr. 783 Kort nr. 784

 Katadralskolen og Domkirken
 Postsendt 1909

 Stender

  Klosterhaven
  Postsendt 1911

  Stender. 15586

 Vor Frue Kirke
 Ikke postsendt

 Stender.  Aarhus 362

Kort nr. 785 Kort nr. 786 Kort nr. 787

 Vester Allé
 Ikke postsendt

 Stender. 58

  Naturhistorisk Museum
  Ikke postsendt

  Eneret. 13366

 Lystbaadehavnen
 Postsendt 1921

 HB.  1080

Kort nr. 788 Kort nr. 789 Kort nr. 790

 Kommunehospitalet
 Postsendt 1944

 E. Hestbek. Nr. 31

  Søndergade
  Postsendt 1911

  Stender. 6108

 Christiansbjerg
 Ikke postsendt

 Stender. 40 719/56

Kort nr. 791 Kort nr. 792 Kort nr. 793

 Ringgaarden
 Postsendt 1969

 Ekkodalens Kiosk. 97562
 (Stender)

  Parti fra Søndre Mole
  Postsendt 1908

  Stender. 6109

 Havnen
 Ikke postsendt

 Ernst Larsen. No. 65

Kort nr. 794 Kort nr. 795 Kort nr. 796

 Lystbaadehavnen
 Postsendt 1908

 H.H.O. 4893

  Havneparti
  Postsendt 1905

  C. St. Eneret. 4069

 Fra Aarhus Amtssygehus
 Ikke postsendt

 Thranum Foto-Bureau. 83676  (Stender)

Kort nr. 797 Kort nr. 798 Kort nr. 799

 Kaserneboulevarden 33
 Postsendt 1928


 Ingen Forlagsangivelse

  Christiansgade 30
  K.F.U.K.´s Hovedindgang
  Ikke postsendt

  Leth Bangs Boghandel. 68725
  (Stender)


 Aarhus Kommunehospital
 Postsendt 1954

 Sylvest Jensen. 90523
 (Stender)

Kort nr. 800
  Skolegyde
  Postsendt 1955

  Stender. Aarhus 636Postkortene på denne side er ikke til salg

Tilbage til siden med alle Aarhusperlerne

Tilbage til Startsiden
      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt