Masser af postkort på de to 

store statsbiblioteker

 

Af Bjørn Eriksen

Der findes i Danmark 2 store statsbiblioteker, Det Kongelige Bibliotek i København og Statsbiblioteket i Aarhus. Begge biblioteker rummer tilsammen efter deres eget skøn langt over 1 million postkort. Alle borgere har adgang til at besigtige de mange postkort efter forudgående aftale med bibliotekerne.

Begge steder findes postkortene i den afdeling, der betegnes Kort- og Billedsamlingen.

Kortene er indsamlet og opbevaret de to steder, fordi der eksisterer en lov om pligtaflevering af alt materiale, der trykkes til udgivelse i Danmark. Reglen er, at der skal afleveres 2 eksemplarer til Det kongelige Bibliotek af hvert trykt objekt. Heraf sendes det ene til Statsbiblioteket i Aarhus.

Samlingerne er dog langt fra komplette. Bibliotekerne driver ikke opsøgende arbejde for at sikre, at materiale afleveres. Det er kun, hvis de bliver opmærksom på svigt, at de kan hævde loven. Det er derfor hævet over enhver tvivl, at mange postkort er udgivet uden at have været omkring bibliotekerne.

Dansk Postkortsamler Klub har indledt et samarbejde med Statsbiblioteket i Aarhus med henblik på at få dem til at adoptere vores database med Stenderarkivet. Begge biblioteker har udvist interesse. Således har man også der haft tanker omkring digitalisering af de mange postkort, men dette arbejde er prioriteret langt nede i rækken. Måske består der en mulighed for, at det kan blive opprioriteret, især fordi det som bekendt er medlemmer af Dansk Postkortsamler Klub, der på frivillig basis forestår skannearbejdet, mens et andet medlem af klubben Tommy Holm, indtil videre har stillet gratis serverplads til rådighed for databasen. I skrivende stund vides ikke, om og i givet fald hvordan et samarbejde med et eller begge biblioteker kan etableres, men vi har fået lov at kigge lidt ind i, hvordan de to biblioteker ”tænker” postkort.Det kongelige bibliotek 

Her kan ses adresser og åbningstider


Det kongelige Bibliotek i København anslår, at man der har i alt 1 million postkort i en række delsamlinger.

1. Danske topografiske postkort, ordnet topografisk pt. i 400 fiberkasser med ca. 1000-1400 i hver kasse.

2. Udenlandske topografisk postkort 350 kasser

3. Emnemæssige postkort 80 kasser

4. En række album med postkort i bibliotekets albumsamling. Ukendt antal, men formentlig omkring 5-10.000

5. Enkelte postkort, der også kan ligge i de almindelige topografiske samlinger

Derudover har biblioteket et ukendt antal nyere postkort, der blot køres i depot, da der ikke er ressourcer til at lægge de enkelte postkort på plads som tidligere. Nyere postkort er derfor meget besværlige at tilgå, og antallet kendes ikke.

I Bibliotekets åbningstid kan man gennemse postkortene og tage billeder til privat brug med mobilkamera el lign., dog uden blitz. Der må ikke tages fotokopier af postkortene.

Biblioteket har haft en række tanker om digitalisering, men for tiden er postkortene ikke med i konkrete projekter.

 

Statsbiblioteket i Aarhus

 

Her kan ses adresser og åbningstider

Den topografiske samling med sine nu ca. 250.000 danske postkort lader os se 100 års gennemfotografering af Danmark. Interessante er især postkortene fra 1900-50 i brunlige, sorthvide eller datidens ubehjælpsomme farvegengivelse, beregnet for både de lokale beboere og sommerferiegæsterne overalt i landet fra hovedstaden ned til mindste flække og ud til fjerneste afkrog. Der er postkort med lokale motiver i et altid rigeligt udvalg: Kirken, den nærliggende herregård, hovedgaden, skolen, jernbanestationen, hotellet, mejeriet, elektricitetsværket. Overalt nybygninger i den populære rosenborgstil, der gjorde det af med utallige bindingsværkshuse og man stolt og glad sender postkort fra til nær og fjern.

Det er Christian den Tiendes Danmark, provinsialismens og postkortets bedste tid.

Sammenlignet hermed ser nutidens Postkort-Danmark vel nok mere trist ud. Groft sagt: Tilbage er kun de gammelkendte seværdigheder i skinger kolorering, ofte fire/fem motiver samlet på et enkelt kort, beregnet for turister, som imidlertid i stigende omfang bruger de gratis reklamepostkort, der fås alle vegne. Disse reklamekort sammen med den tiltagende elektroniske post forklarer nok de senere års jævne tilbagegang i antallet af topografiske postkort, biblioteket modtager i pligtaflevering. Af jule-, påske-, nytårs-, fødselsdags- og bryllupskort er der en beskeden samling, men med uhyre sjældne julekort fra det 20. århundredes begyndelse, af hvilke Peter Nicolai Møllers kaldet "Nissemøller" og Knud Gamborgs alkoholiserede julefrokostnisser vækker samlerkenderes begær og regnes for klenodier. Af erotiske og uartige postkort haves så godt som ingenting, for i sådanne sager har Statsbiblioteket altid været lidt sippede.

Desuden er der udenlandske postkort fra hele verden i en samling, holdt i god fortsat vækst ved mange betænksomme oprydningsgaver. Her er vore olde- og bedsteforældres postkort fra familien derovre i danskernes engang store udvandringsland USA og fra de fjerne steder, hvor ØK, Store Nordiske, missionsselskaberne og civilingeniørfirmaerne arbejdede og havde folk ude. Tilføj hertil mængder af hilsener, pligtskyldigt postet af sted generationer tilbage fra de sædvanlige europæiske ferieudflugtssteder og nu til dags fra charterrejsernes eksotiske ferieparadiser.

----------------

Kilde ”Mellem Bøger, Bit og Brugere”, Statsbiblioteket 1977-2002

Tilbage til artikeloversigten