Frederiksbjerg, Aarhus
Vandretur 2


1960. Kortudsnit over Frederiksbjerg

J. Chr. Olsen, Aarhus

- - -

På vandretur 2 går vi fra Banegårdspladsen op ad M.P. Bruunsgade og kommer umiddelbart efter til Bruunsbro. På den anden side af broen starter Frederiksbjerg

- - -1905. Bruunsbro set fra Frederiksbjerg-siden ned mod Banegårdspladsen. Til venstre
i billedet går Halls Vej, som vi passerede på vandretur 1

Postsendt til Mern. C. St. (Stender) 4053

 


Start på vandretur 2 Planche 1 Næste planche