Hvordan opstod min interesse for postkort?

Af Bjørn Eriksen

Siden 1969 har jeg interesseret mig for frimærker og alle afarter heraf. Som næsten alle andre startede jeg med en Danmarks-samling, som nu efterhånden er næsten komplet.

 I tilknytning til samleriet opstod interessen for det historiske bag frimærket. De to ting - frimærkesamleriet og den historiske indsigt - går hånd i hånd, og man oplever pludselig at komme til at vide meget om lidt.

Sideløbende opstod interessen for også at samle posthistoriske effekter og – som en afart heraf – ligeledes postkort. Gennem postkortene fik jeg en ny vinkel på samleriet, nemlig lokalhistorien.

Gennem en lang årrække blev smukke postkort lagt fra til senere. Især drejede det sig om postkort fra de største byer herhjemme, København, Århus, Ålborg og Odense, men også kort fra de danske øer, især Bornholm og mange smukke motivkort blev lagt fra. Især blev det postkort fra Århus, hvor jeg er barnefødt og har levet langt den største del af mit liv, der blev hovedinteressen. Og jeg begyndte at koncentrere mig om enkeltområder i Århus.

Min samling af postkort blev udvidet ved besøg på diverse byttedage, og på det seneste også ved at surfe gennem auktionshusenes righoldige udbud af postkort.

 

Udstilling af kortene

Det første område, jeg kastede mig over, var Banegårdspladsen i Århus. Først og fremmest fordi jeg i mange år har arbejdet med udgangspunkt her, nemlig ved Århus Postkontor, der i 1929 fik til huse i banegårdsbygningen. Netop fra Banegårdspladsen har der gennem tiderne været udgivet mange postkort. Jeg begyndte at interessere mig for den udvikling, der har været på pladsen, især i mellemkrigsårene, hvor ombygningen af Banegårdspladsen var den største ændring af bybilledet på den tid. Det førte til studier på Erhvervsarkivet, hvor jeg fik pløjet Aarhus Stiftstidende igennem fra 1920´erne. Det tog en rum tid, fordi der også var mange andre begivenheder på den tid, der påkaldte sig interesse, og som man ikke bare lige kunne springe over. Især var jeg fanget af Mussolini og Hitlers opståen på den tid, og det var temmelig morsomt at læse avisens reaktioner på disse opkomlinge. .. men det er et sidespring her.

Jeg kom igennem aviserne og fik støvsuget alt om Banegårdspladsen på den tid. Og pludselig kunne jeg beskrive denne udvikling gennem postkortene.

Efter et par spæde forsøg på at holde foredrag om dette emne blev jeg varm på at lave en egentlig udstilling af kortene. Den blev tilmeldt den nationale frimærkeudstilling i Odder EXPO i oktober 2009.  Bedømmelsen og karakteren var jeg temmelig tilfreds med. Også selvom der var visse skønhedspletter, som velvillige og kyndige dommere gjorde mig opmærksom på. Nu skal samlingen på serviceeftersyn, hvorefter den i forbedret udgave måske kan vises en anden gang.

 

 
Aarhus Banegaardsplads 1908


Samme sted 1960

 
Næste projekt

Gennem arbejdet med postkortene og Århus Bys historie er jeg blevet opmærksom på, hvor lidt jeg egentlig vidste om Århus Havn.  Århus Havn er byens livsnerve og har gennem mange år samlet set været byens største arbejdsplads, måske i en periode kun overgået af Centralværkstedet.

Mange inkarnerede århusianere har ligesom jeg et temmelig overfladisk kendskab til Århus Havn og dens udvikling. Så en postkortsamling omkring netop dette tema kunne være en oplagt mulighed til at erhverve denne viden og i heldigste fald også videreformidle den.

 
Så det er næste projekt, der også betyder et mere tilbundsgående studium af andre kilder.

Aarhus Aas udløb i Havnen (Mindehovedet)

 

 

Travalje passerer rutebåden Turisten, der sejlede i Aarhusbugten i 1930´erne

Gennem det arbejde, jeg indtil nu har været igennem omkring Århus Havn, er jeg blevet klar over, at Århus Å måske giver lige så store muligheder for at lave en beskrivelse gennem postkortene, lige fra Brabrand Sø, hele løbet igennem den vestlige del af Århus og indtil udløbet i havet ud for Åboulevarden. Men denne opgave må vente.


Aarhus Aa mellem Mindebroen og Immervad omkring 1920

 

 
Aarhus Aa mellem Immervad og broen ved Grønnegade 1930

Dansk Postkortsamler Klub

I 2009 lykkedes det så – efter flere forskellige tiltag – at få dannet Dansk Postkortsamler Klub. Her er der rig mulighed for at udvikle sin hobby sammen med ligesindede. Det er glædeligt at konstatere, at postkorthobbyen er i fremgang, og det er temmelig interessant at stifte bekendtskab med, hvad medlemmerne samler på.

Mon ikke netop klubben kan give anledning til at det enkelte medlem kan udvikle sin hobby gennem udvekslingen med andre medlemmer?  Selv har jeg på det område allerede haft gavn af medlemskabet, idet jeg har erhvervet nogle kort, som jeg ellers ikke ville have muligheder for at få fingre i.

Tilbage til startsiden