Historie Nr. 10
SORØ. Frk. Westergaards Husholdningsskole 

                            
 Frk. Westergaards Husholdningsskole
Postsendt 1949 fra Sorø til Kalvehave. Intet frimærke

Rudolf Olsen. Nr. 6298


Kærlighed til traditioner
For 125 år siden - nærmere bestemt den 3. maj 1895 - startede Sorø Husholdningsskole sin virksomhed i lejede lokaler i Rolighed i Sorø. På det tidspunkt var der stort behov for en huslig uddannelse til unge kvinder. Sorø Husholdningsskole var alligevel den allerførste i landet.

Stifterne var den idérige frk. Magdalene Lauridsen og den praktisk dygtige fru Eline Eriksen. De fik stor støtte fra Jutta Bojsen-Møller, formand for Dansk Kvindesamfund.

Skolens start betød så meget for byen, at man med et dertil stiftet aktieselskab som bygherre opførte grundstammen til den nuværende hovedbygning på Holbergsvej 7 så tidligt som vinteren 1896/97.

De nye bygninger blev taget i brug i maj 1897 og bruges den dag i dag.

Fru Eline Eriksen døde i 1916.

Frk. Vestergaard
Efter fru Eriksens død blev skolen overtaget af en ny forstanderinde, frk. Elisabeth Vestergaard, der i begyndelsen af 1917 rykkede ind i bygningerne på Holbergsvej.
Frk. Vestergaard var en bestemt og til tider frygtindgydende person. Hun drev skolen med dygtighed i næsten 50 år (1917 - 1964), og stod i den periode for både modernisering og tilbygning.

Frk. Vestergaard er nok i dag mest kendt fra filmatiseringen af Lise Nørgaards roman "Kun en pige". Lise Tønder Jensen, som hun hed, før hun blev gift, gik på Sorø Husholdningsskole i perioden 1934 - 1935. I filmen fremstår frk. Vestergaard som en frygtindgydende forstanderinde, og det er nok også frk. Vestergaard, Lise Nørgaard er inspireret af, da hun i TV-serien MATADOR i afsnit 19 lader forstanderinde frk. Østengram aflægge familien Varnæs et besøg.

Sorø Husholdningsskole skifter navn
Den 12. september 2015 var en ganske særlig dag for Sorø Husholdningsskole. Skolen rundede 120 år og skiftede samtidig navn til Sorø Fri Fagskole.

Sorø Husholdningsskole har på dette tidspunkt gennem flere år fungeret som en fri fagskole, og det gav derfor god mening at inddrage denne nutidige betegnelse i navnet.
Et enigt folketing besluttede at udvide skoleformens fagområde fra husholdning og håndarbejde til også at omfatte tekniske og håndværksmæssige fag. Som konsekvens heraf har skoleformen den nye betegnelse: Frie Fagskoler.Sorø Husholdningsskole, Dagligstuen
Ikke postsendt


Svegårds Boghandel. 12 (Stender)

Sorø Husholdningsskole
Postsendt 1943 fra Sorø til Nyborg


Svegårds Boghandel, Sorø. Nr. 34


Tilbage til Startsiden

Tilbage til Rekappen med alle historierne

Tilbage til Twitter


      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt