Historie Nr. 12

STUBBEKØBING. Møllegade

                              

STUBBEKØBING Møllegade Ikke postsendt

Forlag G. Bruun. 2480

Stubbekøbing. En malerisk by på nordsiden af Falster

Stubbekøbing ligger på det nordlige Falster på sydsiden af Grønsund med udsigt over vandet til Bogø.
Stubbekøbing nævnes første gang i 1288, da den blev brændt ned af Marsk Stigs tilhængere.

I 1500-tallet var byen større end Nykøbing. Der har i øvrigt ofte været rivalisering mellem Falsters to største byer, Nykøbing og Stubbekøbing. Stubbekøbing havde dengang borgmester, rådmænd og byfoged. Men i 1594 blev Nykøbing dronning Sophies enkesæde og byen overhalede hermed Stubbekøbing. Enkedronning Sophie var gift med Frederik den 2. og mor til Christian IV.

I 1672 havde Stubbekøbing 511 indbyggere og i 1700-tallet nåede Stubbekøbing et lavpunkt med kun 484 indbyggere.

Stubbekøbings befolkningstal var igen støt stigende i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. I 1890'erne havde byen brændevinsbrænderi, hvidtølsbryggeri, jernstøberi og maskinfabrik, savværk, gasmålerfabrik og bogtrykkeri. "Stubbekjøbing Avis" blev udgivet i byen.

Jernbanen på Falster kom fra Orehoved til Nykøbing i 1872 og videre til Gedser i 1886. Den berørte altså ikke Stubbekøbing, som først senere fik endestation på Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banens strækning. Et forslag om en nordfalstersk jernbane Stubbekøbing-Nørre Alslev-Guldborg blev ikke realiseret.

En ny havn blev anlagt i 1931.

Ved kommunalreformen i 1970 bortfaldt begrebet "købstad” og Stubbekøbing blev kommunesæde i den nye Stubbekøbing Kommune. I 2007 var det slut, idet Stubbekøbing indgik i den nye Guldborgsund Kommune.

Et af Stubbekøbings bysbørn er Marie Grubbe ( 1643-1718), der levede sine sidste 12 år i Borrehuset øst for Stubbekøbing. Her boede hun – der tidligere havde været adelsfrue og med 2 andre stormfulde ægteskaber bag sig - som færgekone (ved overfarten til Møn). Hun boede her med sin 3. mand Søren Møller.

Postkortet viser en af Stubbekøbings gader i bymidten, Møllegade fra perioden 1900-1910. Det er ikke postsendt og udgivet af G. Bruuns Forlag i byen.

G. Bruun står for Gotfred Bruun (1852-1915), der var boghandler i Vestergade 5 i Stubbekøbing. I 1910 overtager hans søn Niels Bruun forretningen. Niels Bruun har tillige udgivet mange postkort med motiver fra Stubbekøbing.
Tilbage til Startsiden

Tilbage til Rekappen med alle historierne

Tilbage til Twitter

      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt