Historie Nr. 8
KØBENHAVN. Amagertorv - en del af Strøget. 

                            
 

KØBENHAVN. AMAGERTORV
Udelt adresseside
Ikke postsendt

C. St. Eneret. 1409Amagertorv

- en del af Strøget i København

Navnet Amagertorv kommer af det forhold, at det tidligere var her, bønderne fra Amager solgte forskellige varer til københavnerne.

Amagertorv blev i 1962 som et forsøg omlagt til gågade sammen med resten af Strøget - og en af verdens første. Forsøget blev gjort permanent i 1964.

Navnet Amagertorv kendes tilbage fra 1472.

Tidligere hed torvet nok Østertorv, for at man kunne skelne det fra Gammeltorv. Dengang sejlede amagerbønderne over til torvet, og er sikkert gået i land ved færgestedet ved Højbro.

På selve torvet mødtes karle og vognmænd med byens unge piger, der kom for at hente vand ved posten.

Salget på torvepladsen skulle efter reglerne finde sted på de officielle torvedage, onsdag og lørdag, men noget tyder dog på, at bønderne ikke kunne nøjes med det. I 1625 klager en præst over, at “amagerne sidder med deres kål, rødder og løg, og driver handel om søndagen så godt som alle andre dage.”

Og når de ikke handlede, skrev præsten, kørte de med deres vogne københavnerne i skoven, hvor de forlystede sig, i stedet for at gå i kirke. 

Storkespringvandet midt på Amagertorv, blev opsat af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i 1894. Dengang var mange ikke begejstrede for den. Figuren er udført af billedhuggeren Wilhelm Bissen og maleren Edvard Petersen.

Måske er navnet misvisende, fordi nogle mener at fuglene slet ikke er storke, men hejrer.

Byens bude, der havde samlingssted på Torvet, lavede en del ballade rundt om springvandet, så det måtte spærres inde bag et hegn.

Det viste maleri understøtter postkortets historie. Det er malet omkring 1750 af de 2 malere Rach og Eegberg.

Johannes Rach (1721-1783) var en dansk maler, som er kendt for sit samarbejde med Hans Heinrich Eegberg. De to er kendt for deres lidt ubehjælpsomme, men meget detaljerede malerier af 1700-tallets danske købstæder.

 

Tilbage til Startsiden

Tilbage til Rekappen med alle historierne

Tilbage til Twitter


      Gamle postkort | Bjørn Eriksen,  Emiliehøj 4, st.th., 8270  Højbjerg | Mobiltlf.: 40 12 15 63 Kontakt