Aarhus:

Aarhus Havns historie

Byen Aarhus blev grundlagt ca. år 1000 ved kystlinjen nord for Aarhus Aa, der løb fra Brabrand Sø ud i Aarhus-Bugten. Byen har sit navn netop fra denne å. Aros (der er det latinske navn for Aarhus) betyder å-munding.

Helt frem til midten af 1800-tallet lå Aarhus Havn inde i selve åen, hvis yderste udløb udgjorde kajpladsen for de skibe, der lossede og læssede varer, først og fremmest fisk og landbrugsprodukter. Der blev efterhånden anlagt mindre kajanlæg langs kystlinjen på begge sider af åen, hvor større skibe kunne lægge til.

I 1840 blev det besluttet at bygge en ydre havn. Der blev på begge sider af åudløbet bygget moler ud fra kysten, en sydlig og en nordlig mole. Kort tid efter kom en ny nordre mole til, således at den ydre havn herefter bestod af Sønder Mole, Nordre Mole og en egentlig Midtermole, der delte havnen op i 2 bassiner, et nordligt bassin og et sydligt bassin (se planche 6). Fra 1845 var den ydre havn herefter en realitet.

I 1915 besluttede Aarhus Byråd at udvide havnen kraftigt mod syd, idet der blev bygget en ny mole syd for den oprindelige Søndre Mole. Den nye mole fik navnet Benzin- eller Oliehavnen. Herved skiftede den oprindelige sydmole navn til Mellemarmen.

Omkring år 2000 byggedes der en ny og langt større mole syd for Benzinhavnen. Den nye mole fik navnet Containerhavnen, der dækker et område på størrelse med 100 fodboldbaner.

Langs kysten og i forbindelse med det nordre kajanlæg blev Aarhus Lystbådehavn placeret. I forbindelse med etablering af Containerhavnen blev der på dennes sydside plads til en helt ny og mondæn lystbådehavn.

Havnens udvikling kan bedst beskrives ved at sammenligne den mængde gods, der gennem tiderne er gået over kajanlæggene. Der er tale om en næsten 1.000-dobling på de 150 år:


1854

1915

1922

1938

2007

15.739 tons

730.000 tons

1.029.000 tons

1.450.800 tons

12.600.000 tons


Kilder: Aarhus gennem tiderne. Pjecen: Velkommen til Århus Havn

Tilbage til startsiden Planche 1 Næste planche