Aarhus Havns udvikling i 3 tidsfaser

Aahavn indtil ca. 1850
Plancherne 3-5

  

 

 

 


Al skibstransport til og fra Aarhus foregik i den yderste del af Aarhus Aas udløb. De langmastede skibe kunne kun komme til Mindebroen, mens de mindre skibe kunne komme under broen og lægge til helt op til broen ved Immervad.


Kysthavn 1850-1915
Plancherne 6-12

  

 

 I midten af forrige århundrede blev Aarhus Havn anlagt uden for Aaen og omkranset af først to moler og sidenhen af 3 moler, den nordre mole, den søndre mole og midtermolen, der delte den ydre havn op i 2 bassiner.


Storhavn 1915 -
Plancherne 13-16

 Fra 1915 blev havnen udvidet mod syd. Først dannedes en ny mole, Oliehavnen. Samtidig skiftede den oprindelige Søndre Mole navn til Mellemarmen. Senere byggedes en ny og langt større mole endnu sydligere. Den blev benævnt Containerhavnen.

Foregående planche Planche 2 Næste planche